Surrogater

 

Syv vare og intense skildringer av ensomhet, pubertet og guttesinn, forhold mellom eldre og yngre, mellom mann og kvinne, forhold preget av skam og skyldfølelse, lengsler og savn. 

 

Med sin knappe stil og med minimale virkemidler formidler forfatteren psykologisk innsikt i menneskers sårbarhet, ensomhet og taushet. Novellene blir som søken etter glimt av mening i hendelser av overraskende, gåtefull og flertydig natur.

Breiteigs skrivekunst fyller de fleste krav man bør stille til den gode novelle, konkret og enkel i det ytre, men det uutsagte, det uvisse og den tolkning man gjør av det underforståtte, utgjør noe av et mysterium.

Terje Stemland, Aftenposten

 

- og det er her, i dette skjøre samspelet, mellom tagnad og merksemd, at Bjarte Breiteig sine noveller blir så meisterleg underfundige og vakre.

Nora Simonhjell, Morgenbladet

  • Facebook Classic